Aanmelden

Het aanmelden van nieuwe leerlingen gebeurt door het invullen van een aanmeldingsformulier. Wanneer u interesse heeft om uw kind aan te melden bij de Wilgetoren vragen we u eerst een afspraak te maken voor een intakegesprek en een rondleiding op school. Dit gebeurt rond of na de tweede verjaardag van uw kind. Na het gesprek en de rondleiding krijgen de ouders het aanmeldingsformulier en de schoolgids mee. Wanneer de school het aanmeldingsformulier binnen heeft wordt ​er een schriftelijke bevestiging van ontvangst en plaatsing verstuurd.

Belangstelling

Het is mogelijk om voor de tweede verjaardag van uw kind een belangstellingsformulier in te vullen. Hiermee geeft u aan interesse te hebben om uw kind op de Wilgetoren te plaatsen. Rond of na de tweede verjaardag wordt er dan een afspraak gemaakt voor een gesprek en een rondleiding en kunt u uw interesse voor de Wilgetoren definitief maken door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Onderstaande link kunt u gebruiken voor het invullen van het belangstellingsformulier. Deze kunt u na het invullen, digitaal of per post naar de Wilgetoren sturen. 
Belangstellingsformulier de Wilgetoren.pdfBelangstellingsformulier de Wilgetoren.pdf

Wanneer uw kind 3½ jaar wordt, verstuurt de school een schrijven waarin staat aangegeven hoe de stap naar de basisschool zal verlopen en krijgt u informatie over het wennen en in welke groep uw kind komt. ​