ICT wordt zoveel moeglijk ingezet om de lessen te verrijken. Leerlingen met belangstelling voor techniek kunnen zich opgeven voor de lessenserie Leren Programmeren

ICT

De inzet van ICT in ons onderwijs ziet er als volgt uit:

  • ​In de groepen 1-2 laten we de kinderen spelenderwijs met de computer omgaan. Ons streven is dat eind groep 2 de kinderen muisvaardig zijn en dat ze het opstarten en afsluiten onder de knie hebben.

  • In de groepen 3-4-5 starten de kinderen zelfstandig de programma’s op en gaan zij aan de slag met software dat past bij de taal-, spelling- en rekenmethode. Daarnaast werken de kinderen opdrachten uit in Word.

  • In de groepen 6-7-8 werken kinderen niet alleen zelfstandig met methode gebonden programma’s, maar maken zij ook een werkstuk of presentatie in Word of Powerpoint en leren ze kritisch kijken naar wat er op internet te vinden is en daar in bewuste keuzes te maken. 

  • In de groepen 1 t/m 3 hebben de kinderen de beschikking over één computer per 2 leerlingen. In de groepen 4 t/m 8 is er een computer voor elk kind beschikbaar.

Digitale schoolborden worden gebruikt om, naast het geven van instructies, lessen te verlevendigen en levensecht te maken doordat via het internet de wereld het klaslokaal binnen gehaald wordt.  ​Ons ICT beleid wordt mede mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. Meer hierover lees je op: itlab.atscholen.nl​​

Veel ICT onderwijs voor scholen van Alberdingk Thijm Scholen wordt ontwikkeld vanuit het IT-Lab. Kijk hier naar de mogelijkheden: