Groepsindeling

De verdeling van de groepen in schooljaar 2019 - 2020 is als volgt:


 groepsfoto1.jpg​​ ​Groep 1/2 de Nachtegalen

 groepsfoto2.jpg​ Groep 1/2 de Roodborstjes

 groepsfoto3.jpg Groep 3/4 de Koolmeesjes

 groepsfoto3.jpg Groep 3/4 de IJsvogels

 groepsfoto5.jpg Groep 5/6 de Adelaars

 groepsfoto6.jpg Groep 5/6 de Toekans

 groepsfoto7.jpg Groep 7/8 de Flamingo's

​ groepsfoto8.jpg ​Groep 7/8 de Struisvogels

 ​
In het mapje 'Over de Wilgetoren' kunt u bij de tab 'Team' zien welke leerkrachten de groepen begeleiden.