Wanneer u interesse heeft om uw kind aan te melden bij de Wilgetoren vragen we u eerst een afspraak te maken voor een informatieochtend en een rondleiding op school. We laten graag onze school zien en vertellen hoe we werken en wat onze kijk op onderwijs is. Na alle informatie en de rondleiding kunnen ouders aangeven of ze interesse hebben om hun kind in te schrijven.

Wilt u een afspraak maken? Bel dan met: 035 - 642 42 69.

Beleid van Aanmelding

​De Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. In het voortgezet onderwijs geldt dat het advies van de basisschool doorslaggevend is voor plaatsing. Ook als een leerling - om welke reden dan ook - extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan. 

Als het niet past
Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling  het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. De Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool)  en 6 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten.  Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio.  

Algemene informatie over passend onderwijs in de Gooi- en Vechtstreek en het W.J.F. Nuyens Instituut vindt u via de links rechtsboven op deze pagina.