• Media

​​​​​Sinds dit schooljaar is de ATlas groep opgericht. Leerlingen die snel door de leerstof gaan en een hoog IQ hebben kunnen in eenmerling komen voor de ATlas groep. De ATlas groep is een arrangement van het W.J.F. Nuyens Instituut (zorg- en expertisecentrum van Alberdingk Thijm Scholen) voor cognitief hoogbegaafde leerlingen (XL-leerlingen). Leerlingen in de leeftijd van ​groep 3, 4, 5 en 6 gaan in deeltijd naar de Paulusschool in Hilversum om speciaal op deze groep leerlingen toegespitst onderwijs te volgen. De leerlingen krijgen in samenwerking met hun eigen basisscholen extra leerlijnen (XL) in de vorm van uitdagende onderwijsmodules aangeboden en er wordt gekeken naar aanpassing en verrijking van het leerprogramma op de eigen school.