• Media

Ook dit jaar hebben we onze vakleerkrachten voor muziek en beeldende vorming, resp. Irene Hommels en Betsy Pullen. Deze lessen zijn zoveel mogelijk aangepast op het thema van dat moment. Zo worden deze lessen extra leuk.