Immersion Circle leidraad voor stevige focus op leren in het Engels

​Op de Wilgetoren geven we wekelijks les in het Engels. De kinderen leren op die manier in natuurlijke situaties de Engelse taal te verstaan en te spreken.

Op bijna alle basisscholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Sc​holen leren kinderen vanaf groep 1 spelenderwijs in het Engels. Er wordt binnen de organisatie een stevige focus op ‘leren in het Engels’ gelegd. De organisatie neemt daarmee afstand van de wijze waarop in het traditionele (Nederlandse) schoolsysteem de Engelse taal ‘in rijtjes’, geïsoleerd wordt aangeleerd. ‘Learning through immersion’ is de kern van ons taalonderwijs waarin leerlingen structureel worden uitgedaagd om effectief en natuurlijk te leren communiceren in het Engels. 

Alberdingk Thijm Scholen heeft een model ontwikkeld waarin de zogenaamde Key Concepts of Language Development uiteen zijn gezet. Dit model helpt leerkrachten om een zo natuurlijk mogelijke omgeving te creëren voor het geven van les in het Engels. Op de Wilgetoren​ maken we gebruik van het model dat op de poster uitgewerkt is.

In de film 'Today is English Day' is te zien hoe dit er in de praktijk uit ziet: