De huidige maatschappij is steeds meer ingericht op het gebruik van de computer. Dankzij internet kunnen we van alles regelen en veel informatie vinden. Ook op de Wilgetoren willen we de computer veel inzetten en op die manier de kinderen leren om te gaan met de mogelijkheden van dit medium.

Inzet

In de groepen 1-2 laten we de kinderen spelenderwijs met iPads en het digibord omgaan. 

In de groepen 3 tot en met 8 werken de kinderen met Chromebooks. Bij de kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 starten de kinderen zelfstandig de programma's op en gaan zij aan de slag met software die past bij rekenen, taal en spelling. 

In de groepen 6, 7 en 8 werken de kinderen niet alleen zelfstandig met methode gebonden programma's, maar maken zij ook een werkstuk of presentatie in Word of PowerPoint en leren ze kritisch kijken naar wat er op internet te vinden is.

Digirekenen

Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn alle kinderen van groep 5 t/m 8 gestart met Gynzy Rekenen.

Een digitale rekenomgeving die de verwerkingsopdrachten adaptief aanbiedt aan de kinderen.

Hierdoor werken de kinderen nog meer op hun eigen niveau en de leerkracht kan, met behulp van dit programma, precies zien wat de kinderen nodig hebben.

Interactive Playground

Vanaf januari 2020 hebben we op de Wilgetoren ook een Interactive Playground.

Door middel van een 3D-camera, een beamer en een licht- en geluidsinstallatie kunnen de kinderen beweegactiviteiten doen in de speelzaal die reageren op het gooien van ballen naar het geprojecteerde spel.

Door deze innovatieve ontwikkeling kunnen we op een effectieve manier gebruik maken van onze speelzaal voor zowel jonge als oudere kinderen.

Digitale schoolborden

Verder worden digitale schoolborden gebruikt om, naast het geven van instructies, lessen te verlevendigen en levensecht te maken door via het internet de wereld het klaslokaal binnen te halen.

Veel ICT onderwijs voor scholen van Alberdingk Thijm Scholen wordt ontwikkeld vanuit het TechSpace. Kijk in het onderstaande filmpje naar de mogelijkheden: