In iedere groep werken we volgens de wijze van de Kanjertraining. Deze methodiek op sociaal- emotioneel gebied, richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en oplossend vermogen van kinderen. Kinderen leren op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan.

Afspraken en thema's

Tijdens de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal: 

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee

 

De training bestaat uit lessen, waarin onder andere de volgende thema's aan de orde komen:

 • Jezelf voorstellen
 • Iets aardigs zeggen
 • Weet jij hoe jij je voelt?
 • Kun jij nee zeggen?
 • De kunst van het luisteren en vertellen
 • De kunst van het samenvatten
 • De kunst van het vragen stellen
 • De kunst van het antwoord geven
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Je mening vertellen, maar niet altijd

Petten en kleuren

De kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Je kunt je vervelend, pesterig en bazig gedragen. Dat benoemen we door te zeggen dat je 'een blauwe pet' op hebt.  Je kunt je ook heel 'grappig' gedragen en zorgen dat je constant de lachers op je hand hebt. Dat benoemen we door te zeggen dat je een 'rode' pet op hebt. Kinderen kunnen zich ook heel verlegen, teruggetrokken, niet assertief, soms wat 'zielig' gedragen. Dan zeggen we dat je een 'gele' pet op hebt. Ook kun je je assertief, stevig gedragen. Dan heb je een 'witte' pet op.  

Met de hier omschreven petten willen we geen kader geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen 'petje', je doet op dit moment zo. "Zou je alsjeblieft je witte pet willen opdoen?" Door deze vraag geef je kinderen de mogelijkheid voor ander gedrag te kiezen. In de kanjertraining helpen we kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken, uit te proberen, er mee te spelen, met als doel dat kinderen bewust nadenken en keuzes maken die voor dat moment 'goed', 'verstandig' zijn.

Meer informatie over de kanjertraining vindt u via de link rechtsboven op deze pagina.