Missie

De Wilgetoren, daar waar we samen horen; samen, zelfstandig en zelfbewust.

 

 

Visie

Op de Wilgetoren zien we ieder kind als een uniek individu. In dat uniek zijn zien we het kind als totale persoon. Een kind mag er zijn en zich ontwikkelen tot een zelfstandig denkend mens die creatief is, een kritisch bewustzijn heeft en gericht is op sociale rechtvaardigheid.​

Met en van elkaar leren

​We streven ernaar om op de Wilgetoren onderwijs te bieden dat er toe doet. Naast leren lezen, rekenen en schrijven betekent dit dat we ook aandacht besteden aan zelfstandigheid, samenwerken, elkaar helpen en hulp leren vragen en doorzettingsvermogen. We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen en op die manier zich bewust worden van hun manier van leren, hoe ze prettig werken, hoe ze tot leren komen en hoe ze omgaan met anderen.

​Het onderwijs is zo georganiseerd dat kinderen in stamgroepen zijn gegroepeerd. Dit betekent dat ze ieder jaar ervaren jongste dan wel oudste van een groep te zijn. Samen leren en zelfstandig werken staan hierbij centraal, leren met elkaar en van elkaar, zelf keuzes leren maken en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen werk.

De leerstof wordt op jaarniveau aangeboden. De leerkracht zorgt voor een onderwijssituatie waarbinnen er ruimte is om met kleine groepen of individuele leerlingen te werken. We streven ernaar dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. Dit betekent dat leerlingen, gerelateerd aan het leerstofjaarklassensysteem, worden gevolgd in hun ontwikkeling en aangesproken worden op hun mogelijkheden en talenten.