De Wilgetoren is een Jenaplanschool. Met die gedachte geven we onderwijs vanuit de volgende visie:

 

Visie

 

Onze visie is opgebouwd uit de vier begrippen die hieronder staan:

- zelfverantwoordelijkheid

- relatie

- competentie

- autonomie

 

De quotes van leerlingen zorgen voor concrete voorbeelden.

Zelfverantwoordelijkheid

Kinderen leren van jongs af aan vanuit een veilige omgeving keuzes maken, om een persoonlijk of gezamenlijk doel te bereiken. Kinderen zijn zich er bewust van dat het hun leerproces is.

Op de Wilgetoren staat het verwerven van vaardigheden om deel te kunnen nemen in de wereld centraal. Vanaf de onderbouw wordt er gestart met jezelf en de ander. Door de jaren heen leren de kinderen hun blik te vergroten en hun plek in de wereld in te nemen door zorgzaam en behulpzaam naar anderen te zijn binnen de school en daarbuiten

Stamgroepleiders, ouders en klasgenoten hebben hier, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, een begeleidende rol in.

 

Zelfverantwoordelijkheid vanuit de leerling:

Nina uit groep 5: ‘Dat je iets goed alleen kunt doen en niet iets anders tussendoor gaat doen.’

Halil uit groep 6: ‘Ik heb wat meer tijd nodig bij rekenen.’

Relatie

Relatie is de verbinding met jezelf, de ander en de wereld waar een persoonlijke en betekenisvolle waarde of gevoel aan te geven is. Opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren. 

 

Relatie vanuit de leerling

Sjors uit groep 7: ‘Leren is samen nadenken.’  

Meryem uit groep 4: ‘Als je goed naar het gezicht kijkt, begrijp je iemand beter.

 

Competentie

De stamgroepleider zorgt ervoor dat alle kinderen een feestje kunnen vieren.

We zijn trots op wat we kunnen, ervaren, ontdekken, proberen, leren en presenteren.

 

Competentie vanuit de leerling

Abel uit groep 3: ‘Er is iets nieuws, dat gaat niet zo, zo en zo maar je speelt samen, je moet nadenken, je leert het samen en dan heb je het goed!’

Maxime uit groep 5: ‘Leren doe je als je erin gelooft!

Autonomie

Het in vertrouwen kunnen onderzoeken of ontdekken van wat je wilt weten en kunnen en hierin verantwoordelijkheid nemen in samenspraak met de groep en de stamgroepleider.

De stamgroepleider begeleidt dit proces en geeft sturing waar nodig.

 

Autonomie vanuit de leerling

Kevin uit groep 3: ‘Ik kies vandaag voor de rekenopdracht uit de weektaak. Dan ga ik morgen de klanken oefenen op de iPad en dan is mijn weektaak af.’

Pien uit groep 4: ‘Als je in je hoofd zegt: ‘Ik kan het!’, en je het dan gaat doen!’

Missie

 

Alle aspecten van onze visie komen samen in onze missie:

 

“Samen leren leven”

 

Dit is onze stip op de horizon waar we voortdurend naar toe werken en waar het op de Wilgetoren om gaat.

 

#daargaathetom