Wat doet de ouderraad 

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die binnen de school mee helpt bij het organiseren van activiteiten die wat extra's bieden. Zij coördineren de ouderhulp bij de schoolfeesten zoals Sinterklaas, Pasen, Kerstmis, Carnaval, assisteert bij excursies en uitstapjes en bij de sporttoernooien. Daarnaast helpen ze mee bij activiteiten die verder nog op de Wilgetoren plaats vinden.​

De ouderraad vergadert één keer per maand samen met een afvaardiging van het team. Informatie van de ouderraad gaat via de communicatie app. De ouderraad kan altijd hulp gebruiken en doet dus graag een beroep op u. U kunt zich aanmelden bij de ouderraad: ordewilgetoren@gmail.com

De volgende ouders hebben op dit moment zitting in de ouderraad:​​

or 1klein

Barbara

4814 wilgetoren hilversum orleden 0006

Eleni

4814 wilgetoren hilversum orleden 0006

Kim

 

 

 

(Foto volgt)

 

 

 

Funda


 

Klassenouder

Elke groep in de school heeft een eigen klassenouder. Bij activiteiten die voor de groep georganiseerd worden, vraagt de leerkracht de klassenouder te helpen bij het organiseren daarvan door bijvoorbeeld ouders voor begeleiding te vragen of inkopen te doen.

Verder heet de klassenouder nieuwe ouders welkom en is voor hen het aanspreekpunt om ze in het begin op weg te helpen.

Als derde kan de klassenouder fungeren als klankbord namens de ouders wanneer de medezeggenschapsraad een ouderpeiling wilt houden.