De katholieke grondslag van de school komt naar voren op verschillende momenten gedurende de gehele dag en de week.

Wij proberen kinderen al vroeg te leren nadenken over zichzelf en de ander, door met ze in gesprek te gaan tijdens de kring en tijdens vieringen. Wij besteden aandacht aan levensvragen die ontleend worden aan de praktijk van alledag, een ruzie op het plein, een opdracht die kinderen samen moeten maken, het terug kijken op wat er geleerd is. 

We gaan steeds uit van de goede bedoelingen van de ander en proberen daar zelf ook zo goed en constructief mogelijk op te reageren, dit geldt voor zowel leerkrachten als kinderen.‚Äč