Het buitenhuis is het voormalige voorhuys van boerderij Brambergen. Een huis uit 1634 dat Natuurmonumenten ter beschikking heeft gesteld aan leerlingen van Alberdingk Thijm Scholen. Alle scholen kunnen gebruik maken van dit 'klaslokaal in het bos', voor educatieve doelen en sociale activiteiten.​