Aantal leerlingen 175 leerlingen 
Aantal groepen & verdeling

8 groepen in totaal

Groep 1/2 de Nachtegalen
Groep 1/2 de Roodborstjes
Groep 3/4 de Koolmeesjes
Groep 3/4 de IJsvogels
Groep 5/6 de Adelaars
Groep 5/6 de Toekans
Groep 7/8 de Flamingo's
​​Groep 7/8 de Struisvogels

Via deze link kunt u zien welke leerkracht in welke groep lesgeeft.

Locatie / populatie In Hilversum-Oost, de leerlingen komen uit de directe omgeving en uit omliggende wijken.
Schooltijden

​Schooltijden groepen 1 t/m 4:
ma-di-do        8.30 - 14.30 uur
wo                  ​ ​8.30 - 12.30 uur
vr                    ​​ ​8.30 - 12.00 uur

​Schooltijden groepen 5 t/m 8:
ma-di-do-vr    ​​8.30 - 14.30 uur
wo                 ​  ​ 8.30 - 12.30 uur

Alle leerlingen blijven over, onder begeleiding van de eigen leerkracht.

Kinderopvang Naschoolse opvang door Bink/Marimba. De leerlingen worden bij school opgehaald.
Uitstroom VO De leerlingen stromen uit verspreid over alle niveaus voortgezet onderwijs.
Medewerkers Mix van jong en oud, startend en ervaren.
Veel professionaliseringsmogelijkheden.
Onderwijsconcept

Jenaplan; zelfbewustzijn van het kind staat centraal; het zelfbewustzijn ten aanzien jezelf, van anderen, het werk en de omgeving​. Dagelijkse afwisseling tussen de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.

IPC; in de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken. Er wordt thematisch en vakoverstijgend gewerkt.

Identiteit Katholiek
Schoolkosten ​€37,- Ouderbijdrage per leerling per jaar
€20,- Schoolreisgeld per leerling per jaar
€70,- Kampgeld per leerling van groepen 7/8 per jaar